Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

bog
Matka Boska Animowska
Reposted byarnik arnik

April 12 2015

bog
Play fullscreen
Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się.
bog
1568 109b 500
Reposted byskavenloftkalastoranikroku
bog
Play fullscreen
Ks. Jakub Bartczak - Po prostu wierzę
Reposted bygeraltaggape
bog
W piekle nie ma Internetu.
Reposted bymarghhy marghhy
bog
Play fullscreen
Jezus był słaby
bog
Play fullscreen
White Soul - Schowaj mnie
Reposted bygeraltaggapetereseek
bog
Play fullscreen
Katarzyna Nosowska - Kto?
bog
1154 7ba9 500
Reposted byskavenloft skavenloft
bog
1098 b9f1 500
bog
1009 961a 500
Reposted bykalastornotengohambreMaryiczaryMalaMii1986MalaMii1986tereseek

September 17 2014

bog

September 16 2014

bog
Play fullscreen
Nie wydaj mnie na pożarcie smokom
Miej na mnie oko
Od złego strzeż
A gdybym na laurach chciał spocząć
Nie pozwól się pchać w takie błoto
Spraw bym te laury miał gdzieś

Nie wydaj mnie w ręce Kaina
Od bólu się zżymam na samą myśl
A myśl ta przecież szalona
Nie daj mi skonać w jego szponach
Nie daj mi skonać, nie daj zgnić
I nie rzuć mnie w toń niespokojną
Co tak jak wojna, od niej strzeż
Szaleńców trzymaj na wodzy
I nie daj im się narodzić
Nie pozwól im narodzić się
I nie każ iść tak bez celu
Jak poszło wielu, w mroczną dal
Gdy światłość wiekuista, otoczy Cię,
spraw bym był jak kryształ,
Jak woda czysta, jak łza
Reposted byniewiastadzielna niewiastadzielna

September 15 2014

bog
bog
9732 7967
Reposted byPolinda Polinda

April 15 2014

bog
6122 a7d9
Reposted byanikroku anikroku

April 12 2014

bog

April 09 2014

bog
6291 24b3 500

December 24 2013

bog
bog

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakowski-duchowny-do-bratkowskiej-zrezygnuje-z-kaplanstwa-i-adoptuje-pani-dziecko/elly6


Ksiądz Grzegorz Kramer, krakowski jezuita, napisał list do Katarzyny Bratkowskiej, która zapowiedziała, że dokona aborcji 24 grudnia. Zakonnik wyszedł z zaskakującą, jeśli nie szokującą, deklaracją, że wystąpi z zakonu i adoptuje dziecko.
Reposted byxenophobenotengohambre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl